Vyjádření ve věci výpadku světel

Vyjádření ve věci výpadku světel v průběhu utkání 26. 11. 2016

Vlivem přepálení přepěťové ochrany SPC-S20/280 typ Moeller v rozvaděči osvětlení ROSV1 vypadly dva hlavní deony v rozvodně nízkého napětí, které napájely celou UPS. Vlivem ztráty napětí na UPS zhasla světla na celém stadionu.

Diesel agregát Arény se spíná jen v tom případě, pokud je ztráta napětí na hlavních přívodech transformátoru. Tzn.  pokud dojde k výpadku na straně vysokého napětí, což v tomto případě nenastalo.

Důvodem přepálení přepěťové ochrany může být např. zkratové napětí. Přesnou příčinu vzniku tohoto přepěťového napětí neumíme aktuálně identifikovat, a bude předmětem dalšího šetření.

Náprava vzniklého stavu byla pracovníky Arény byla provedena v nejkratším možném termínu.

 

Všem návštěvníkům se tímto omlouváme za způsobené komplikace.

 

Tým EDEN ARÉNY